तस्वीरहरू (Photos)

यस पेजमा म र मसँग सम्बन्धित तस्वीरहरू रहनेछन्।

Taking Tika from Satyamohan Joshi

Tika from Satyamohan

इलामको चियाबारी

जुँगा पालेको म

जुँगाको रेखी बसेकै बेला काठमाडौं पसेको, फर्किन्छु गाऊँ भनेर पनि यै खाल्डाँ फसेको

मुन्द्रे गणेश

Abheudaya taking tika from Satyamohan who had named him in Peking (China)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s