तस्वीरहरू (Photos)

यस पेजमा म र मसँग सम्बन्धित तस्वीरहरू रहनेछन्।

Taking Tika from Satyamohan Joshi
Tika from Satyamohan

इलामको चियाबारी

जुँगा पालेको म

जुँगाको रेखी बसेकै बेला काठमाडौं पसेको, फर्किन्छु गाऊँ भनेर पनि यै खाल्डाँ फसेको

मुन्द्रे गणेश
Abheudaya taking tika from Satyamohan who had named him in Peking (China)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: